Bài Thi

Để đảm bảo công bằng, tất cả các bài thi đều được đăng tải cùng lúc và chạy ngẫu nhiên liên tục

 • Thể lệ

  Thể lệ cuộc thi Viết luận giành Học bổng NDH 2015 bao gồm các thông tin chi tiết về Đối tượng tham gia, Tiêu chí chấm điểm của Ban Giám khảo và hình thức bình chọn cho Cộng đồng.

  Xem thêm thông tin
 • Học bổng

  Quỹ Học bổng NDH của trang tin Tài chính NDH.vn được thành lập từ năm 2014 với mục tiêu hỗ trợ tài chính và định hướng tương lai cho các sinh viên trong hệ thống các trường ĐH Việt Nam có thành tích tốt trong học tập.

  Xem thêm thông tin
 • Ban giám khảo

  Ban Giám khảo của cuộc thi Viết luận giành Học bổng NDH 2015 là những doanh nhân thành công, có vị thế XH và đều là những cá nhân có trình độ học vấn xuất sắc. BGK sẽ thay đổi tùy theo cách thức xét tuyển học bổng mỗi năm.

  Xem thêm thông tin